Belangijke afspraak: niet vergeten tijdig in te schrijven!!