Beste sympathisant van Basket Zonhoven,

 

De maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus in te dijken, zijn de voorbije dagen steeds strenger geworden.

Vandaag kregen we, net als de andere verenigingen, van de gemeente Zonhoven onderstaande mededeling:

  

REGELS ROND ALTERNATIEVEN VOOR TRADITIONELE EETDAGEN

 

We kregen regelmatig de vraag of afhaal en levering van maaltijden mogelijk was ter vervanging van de traditionele eetdagen.

Conform de nieuwe maatregelen is zowel afhaal als leveringen van maaltijden VERBODEN en dit alvast tot en met zondag 13 december 2020.

 

Alle activiteiten van verenigingen zijn immers verboden tot die tijd (behalve de activiteiten in verenigings- of clubverband voor kinderen tot en met 12 jaar). Bovendien laat de algemene sluiting van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur niet langer toe dat lokalen met dit doel gebruikt zouden worden.

 

We willen jullie daarom oproepen om zeker gevolg te geven aan dit verbod en de eventuele geplande activiteiten van deze aard al zeker af te gelasten tot en met 13 december. 

 

Basket Zonhoven is, net als vele andere verenigingen in Zonhoven, door deze maatregel heel direct getroffen.

Met spijt in het hart moeten we immers de Pizza/pasta-afhaaldag van nu zaterdag 7 november annuleren.

 

We willen deze activiteit echter graag opnieuw organiseren van zodra dat terug mag. En dat is hopelijk uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Uw bestelling, waarvoor we u nog eens hartelijk willen bedanken, blijft tot dan bij ons genoteerd.

Hopelijk kan u begrip opbrengen voor deze overmacht.

 

Indien u uw bestelling wil annuleren, stuur dan een berichtje naar activiteiten@basketzonhoven.be met vermelding van uw bestelnummer.

Dan zorgen we voor de terugbetaling van uw bestelling.

 

Sportieve groeten en hou het veilig!

 

Het bestuur van Basket Zonhoven